Zinkgruvan re:think

Ett hållbart entreprenörsprogram för framtidens generation

Brain Days

Fyra Brain Days inledde programmet Zinkgruvan re:think, med syfte att introducera re:think, öka medvetenheten om hållbar utveckling samt rekrytera deltagare till de fortsatta faserna i programmet. Dagarna vände sig till alla som arbetar med att främja entreprenöriell utveckling – medborgare, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Brain Day-events genomfördes under mars och april på fyra platser i Örebroregionen: Askersund, Hallsberg, Laxå samt Örebro. Varje Brain Day-event innehöll en inspirationsföreläsning om hållbar utveckling, korta presentationer av lokala entreprenörer samt information om programmet i syfte att rekrytera drivna deltagare som ville vara med i programmets olika faser och entreprenörsdelar.

Se programmet för Brain Days-eventen nedan.