Zinkgruvan re:think

Ett hållbart entreprenörsprogram för framtidens generation

Om ja, skriv gärna vilket företag du kommer från.
Ifall du bara vill anmäla dig själv kan du lämna rutan tom.